Garantijas un atgriešana

Saņemot preci, Pircējam ir jāpārliecinās, ka piegādātā prece atbilst pasūtījumam.

Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir  norādīts uz iepakojuma.

Pārdevējs nodrošina, ka pārdošanā esošās preces ir noformētas atbilstoši normatīviem aktiem par lietošanu un marķējumu.

Precēm ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

Garantija ir ražotāja vai pārvedēja solījums atgriezt patērētājam par preci vai mantu samaksātu naudu, apmainīt preci uz atbilstošu, bez kompensācijas novērst preces vai mantas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai manta neatbilst garantijā norādītajam aprakstam.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības lauzt līgumu (atteikties no preces) konkrētā laika perioda garumā (14 kalendāro dienu laikā), nemaksājot soda naudu, procentus vai zaudējumu atlīdzību. Atteikuma tiesības un garantija darbojas atbilstoši LR likumdošanai, kā arī atbilstoši pārdotās preces veidam un specifiskām īpašībām.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabāts dokuments, kurš apliecina pirkumu, un kuru kopā ar iegādāto preci Pircējs uzrāda Pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējam ir jāpiegādā prece Pārdevēja adresē kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma iesnieguma veidlapu un garantijas talonu, ja tāds tika izsniegts Pircējam. Par Preci samaksāto summu Pircējs saņems pilnā apmērā 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiskā iesnieguma par atteikumu saņemšanas.

Pircējam ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar būt realizētas šādos gadījumos:

  • pēc likumā noteiktā termiņa beigām;
  • ja preces iepakojums ir atvērts un/vai sabojāts;
  • attiecībā uz ātri lietojamām precēm (tajā skaitā uztura bagātinātāji, higiēnas preces un kosmētiskie līdzekļi).

 

Lietošanas noteikumi

Pircējs apliecina, ka pirms preces pasūtīšanas ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju par preci. Pircējs piekrīt, ka viņa dati, kuri tika ievadīti līguma aizpildīšanas laikā, tiks apstrādāti un saglabāti, ievērojot LR normatīvos aktus. Visas nesaskaņas puses atrisina kopīgi, sazinoties un vienojoties savā starpā. Gadījumā ja puses nepanāk vienošanos, strīds tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.

1. Pārdevējs. SIA „VIOLA FARMA”; vienotais reģistrācijas Nr. 40003367731; juridiskā adrese: Ulbrokas iela 42, Rīga, LV-1021; veikalu adreses: – Stirnu iela 31, Rīga un – Gaiļezera iela 8, Rīga. Iespēja sazināties ar pārdevēju ir norādīta sadaļā “KONTAKTI”.

2. Prece. Medicīnas preces, uztura bagātinātāji, pārtikas preces un kosmētiskie līdzekļi. Preci ir iespējams izvēlēties no mājaslapā pieejamā “KATALOGA”. Informācija par jaunajām precēm atrodas sadaļā “JAUNUMI”. Informāciju par iespējamām blakusparādībām, uzglabāšanas nosacījumiem un citu, var saņemt pa tālruni +371 67373435 vai nosūtot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi: shop@violafarma.lv, vai aizpildot sakaru formu “Sazinieties ar mums” veikala mājaslapā shop.violafarma.lv

3. Cenas. Preces cenas ir norādītas eiro (EUR) ieskaitot PVN. Preču piegādes izdevumi nav iekļauti cenā. Informācija par atlaidēm un akcijām atrodas sadaļā “Akcijas”. Atlaides un akcijas darbojas kamēr informācija par tām ir pieejama mājaslapā. Preces attēls ne vienmēr atbilst preces reālajam izskatam.

4. Preces pasūtīšana. Pasūtījumus ir iespējams veikt tikai nekomerciālā nolūkā. Preces pasūtījuma noformēšanas kārtība ir aprakstīta sadaļā “Kā nopirkt”. Pircējs atbild par to, ka viņa sniegta informācija ir pareiza.

5. Apmaksa un preces piegāde. Preces piegādes veidi un apmaksas metodes ir norādītas sadaļās “Piegāde” un “Apmaksa”. Izdevumus par naudas pārskaitījuma izpildi uz Pārdevēja norēķinu kontu sedz Pircējs. Preču piegādes termiņi tiek saskaņoti ar Pircēju. Pārdevējs nav atbildīgs par piegādes neizpildi norādītajā termiņā, ja Pircējs neatradās noradītajā adresē pušu starpā norunātajā laikā. Prece tiek piegādāta pasūtītājam pienācīgā iepakojumā ar pievienotu pasūtījuma izdruku. Pircējs apliecina, ka pirms preces pasūtīšanas ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju par preci.

6. Е-veikals. Pircējs var elektroniski sazināties ar veikalu shop.violafarma.lv diennakts laikā. Pircējs var uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus un rekomendācijas, izmantojot e-pasta adresi: shop@violafarma.lv vai sakaru formu “Sazinieties ar mums” veikala mājaslapā shop.violafarma.lv

Uzziniet par jaunumiem un akcijām uzreiz!

Pierakstieties jaunumu izsūtīšanai.